SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, April 22, 2014

IMBANGAN PEMBAYARAN (INTERNATIONAL TRADE ACCOUNTING, BoP)

...

...

...

SMK ST MICHAEL, IPOH, UA1: KEWANGAN ANTARABANGSA, IMBANGAN PEMBAYARAN, BoP  (23042014) ______
HP 1:  M’takrifⁿ  BoP;        HP 2: Memerihalⁿ butiran BoP M’sia;        HP 3:   M’ilustrasiⁿ p’hitungan BoP
HP 4:  M’jelasⁿ maksud BoP defisit dan lebihan;       HP 5:  M’jelasⁿ cara m’atasi  BoP defisit

Definisi / maksud / takrif  BoP

BoP M’sia
Butiran
2010
(RM juta)
2011
(RM juta)
A      Barangan dan perkhidmatan
         1    Barangan
1.1     Eksport
1.2     Import
         2    Perkhidmatan
               2.1   Pengangkutan
               2.2   Perjalanan
               2.3   Urus niaga kerajaan
               2.4   Perkhidmatan lain
B      Pendapatan
C      Pindahan semasa 


D      Imbangan akaun semasa  (A + B + C)


E       Akaun modal
         1   Pindahan modal
         2   Aset bukan kewangan bukan pengeluaran
F       Akaun Kewangan

G      Kesilapan dan Ketinggalan


H      Imbangan keseluruhan   (D + E + F + G)
I       Aset Rizab
        Perubahan bersih dalam rizab luar negara  Bank NegaraButiran BoP
X, M barang (nampak)
X, M perkhidmatan
PendapatanPindahan semasa
 Akaun modal
Akaun kewangan
Kesilapan dan ketinggalan
Imbangan keseluruhan
Aset Rizab


©   Azhar bin Mohd Rodzi, SmEkon (UKM), Dip.Ed (UIAM), M.Ed (Distinction) (Malaya)
...

...

...

No comments: