SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, September 11, 2012

10 PERATUS CALON EKONOMI STPM DAPAT 'A' (HIGH, AVERAGE AND LOW ACHIEVERS)

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) melaporkan bahawa sejumlah 1,677 orang calon atau 9.92 peratus berjaya memperoleh gred A dan A- dalam kertas Ekonomi STPM 2011. Jumlah calon gred A ialah 852 orang (5.04%) dan A ialah 825 orang (4.88%). Berdasarkan skrip jawapan calon cemerlang berkenaan, MPM mendapati bahawa calon bukan sahaja membuat perancangan jawapan yang rapi, bahkan berupaya mengintegrasi antara teori dengan aplikasi, serta mempersembahkan jawapan deskriptif dan kuantitatif dengan lengkap.

Majoriti calon berada dalam kumpulan sederhana (gred B+, B, B-, C+, C), iaitu sebanyak 7,661 calon atau 45.33 peratus. Ciri calon kumpulan sederhana ialah perancangan jawapan yang kurang rapi akibat kecenderungan belajar secara menghafal. Mereka mungkin berupaya menjawab tugasan definisi dan fakta, tetapi mengalami kesukaran dalam membuat penjelasan aplikasi teori.

Calon kategori lemah atau lulus sebahagian, iaitu gred C-, D+ dan D mewakili 22.29 peratus jumlah calon atau 3,767 orang. MPM mendapati mereka memiliki asas matematik yang begitu lemah untuk membuat penjelasan pemboleh ubah secara deskriptif, apatah lagi untuk menyelesaikan tugasan kuantitatif. Calon lemah juga didapati kurang peka terhadap label gambar rajah dan unit ukuran sesuatu pemboleh ubah.

Bilangan calon yang gagal penuh, atau gred F ialah 3,796 orang calon atau 22.46 peratus. Calon kategori ini sama ada tidak cuba untu menjawab langsung, kecuali bahagian aneka pilihan, atau menulis jawapan seperti membuat karangan biasa. Tiada konsep ekonomi, keluk atau rumus yang berjaya dipersembahkan dalam skrip jawapan.

Jangkaan calon bahawa kertas 1 (mikroekonomi) lebih mudah untuk memperoleh gred lebih tinggi juga meleset. Perkara itu berlaku justeru kebanyakan calon masih mengulangi kesilapan yang sama ketika peperiksaan dalaman di sekolah, iaitu tidak membaca tugasan soalan dengan cermat. Di samping itu, calon didapati cenderung untuk 'mencedok' jawapan naskhah ramalan tanpa pernah merujuk buku teks yang disyorkan dan sukatan pelajaran sebenar.

Sebagai contoh, untuk soalan esei panjang nombor 10, calon dikehendaki menjelaskan maksud industri dengan contohnya sekali. Tugasan 'menjelaskan' membawa maksud pernyataan umum sahaja tidaklah memadai. Kalau calon menulis bahawa industri ialah gabungan firma yang mengeluarkan barang yang sama, maka jawapan itu hanyalah bersifat umum (rubrik Gn = general).

Pencapaian kertas makro walaupun didapati meningkat, tetapi masih dalam kategori sederhana. Perancangan jawapan yang kurang rapi menyebabkan sering berlaku perulangan fakta atau menulis jawapan sesuka hati tanpa menggunakan istilah, konsep dan teori ekonomi. Calon masih belum boleh membezakan kaedah induktif dan deduktif, sehingga tidak mampu membezakan tugasan yang memerlukan huraian keluk dan contoh berangka, atau sekadar perlu huraian deskriptif sahaja.

...

...

...

...

...

No comments: