SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Sunday, April 18, 2010

PEMBENTUKAN DISIPLIN ANAK: PERANAN SIAPA? (THE ROLE MODEL OF YOUNGER GENERATION)

Disiplin ialah set tingkah laku positif yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang ke arah pencapaian matlamat tertentu. Disiplin seringkali dianggap sebagai pasangan kembar kepada kejayaan. Tanpa merujuk data penyelidikan pun, anggapan itu mudah dibuktikan. Sejarah tokoh berjaya dan kisah pelajar pintar semuanya berkisar terhadap disiplin diri.

Soalan yang mungkin menarik perhatian penyelidik ialah pihak mana yang lebih dominan dalam proses pembentukan disiplin anak. Ibu bapa, guru, rakan sebaya, media, artis, penulis novel picisan atau siapa? Mungkinkah juga disiplin anak terbentuk berdasarkan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek anak-anak itu sendiri?

Sesebuah negara yang berhasrat mencapai status negara maju hendaklah terlebih dahulu berjaya membentuk pemimpin dan rakyat yang berdisiplin. Pemimpin yang berdisiplin berpegang teguh terhadap integriti seperti amanah, bijaksana, cekap, tidak rakus kuasa, tidak rasuah dan tidak makan harta kekayaan negara secara tidak sah. Rakyat yang berdisiplin pula mengimbangi kuasa pemimpin dengan peranan sebagai anggota masyarakat yang mencintai ilmu, menjaga hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar dan hubungan dengan Pencipta.

Secara ideal, peranan membentuk disiplin terletak di tangan ibu bapa. Pakar psikologi percaya bahawa pembentukan disiplin bermula daripada dalam kandungan lagi. Ibu bapa dianjurkan supaya mengamalkan tingkah laku terbaik, di samping melakukan “interaksi” dengan janin di dalam kandungan.

Setelah lahir, anak-anak akan menjalani proses pembelajaran dengan meniru tingkah laku anggota keluarga, terutamanya ibu bapa. Tahap kebergantungan (dependency) terhadap ibu bapa begitu tinggi. Lama-kelamaan, anak-anak yang mengalami perkembangan kognitif (akal) yang hebat mula meningkatkan tahap autonomi dengan keinginan membuat keputusan sendiri. Tahap autonomi perlahan-lahan menggantikan tahap kebergantungan yang mulai menurun.

Apabila tahap autonomi anak kian meningkat, pengaruh ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak tidak lagi dominan. Tambahan pula, anak terdedah dengan proses sosialisasi di sekolah apabila berpeluang untuk berkongsi cerita, cita rasa, kecenderungan dan kegemaran sesama rakan sebaya. Guru sebagai pengganti peranan ibu bapa (in loco parentis) di sekolah menerusi kaedah pedagogi yang mantap berkeupayaan membentuk disiplin anak secara lebih holistik dan terarah.

Di samping menghadapi hakikat autonomi anak yang semakin meningkat, ibu bapa moden banyak menghabiskan masa di luar rumah untuk mencari rezeki. Sebahagian besar masa anak dipenuhi dengan aktiviti sekolah dan tuisyen yang digelar oleh orang-orang bandar sebagai pusat jagaan kanak-kanak. Terdapat juga sejumlah besar ibu bapa terpaksa bergantung harap kepada pembantu rumah asing untuk melihat-lihat anak mereka.

Ilmu dan kemahiran keibubapaan turut menjadi faktor kritikal dalam pembentukan disiplin anak. Ibu bapa mungkin mempunyai banyak kesempatan untuk mendampingi anak-anak mereka, namun kejayaan dalam membentuk disiplin anak dihadkan oleh ketiadaan ilmu dan kemahiran yang diperoleh secara formal untuk berinteraksi dengan anak. Pendekatan terlalu tegas, atau terlalu berlembut merupakan dua jenis ekstrem yang menjejaskan pengaruh ibu bapa dalam membentuk disiplin anak.

Masalah sosial remaja dan anak muda hari ini menunjukkan bahawa ibu bapa tidak dapat berperanan dalam pembentukan disiplin anak. Kita patut sedih untuk mempercayai bahawa bilangan penghuni pusat serenti dan pusat perlindungan gadis remaja terus bertambah. Kes-kes ponteng sekolah, lepak, lumba haram, menghisap rokok, minum arak dan pergaulan bebas anak remaja kita memerlukan tindakan drastik.

Kita tidak seyogia menyalahkan ibu bapa atau sesiapa justeru peranan membentuk disiplin anak tidak dapat dipikul dan ditunaikan. Satu dasar peringkat kebangsaan dengan menggembleng segala sumber yang dikenal pasti bagi menyempurnakan tugas mebentuk disiplin anak. Pihak berwibawa mesti menyediakan mekanisme dan persekitaran yang baik supaya tugas membentuk disiplin anak menjadi lebih berkesan...

1 comment:

Anonymous said...

Thank you ...boleh terus jadikan sebagai teks ni

~ Dhesegaan