SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, November 30, 2010

CALON EKONOMI MENURUN, PENCAPAIAN MENINGKAT (LESS CANDIDIDATES, BUT BETTER ACHIEVEMENT)

Tahun ini ialah tahun kedua akhir format STPM semasa, sebelum sistem modular diperkenalkan untuk ambilan kohort 2011. Maknanya, pada penghujung tahun 2011 terdapat dua kumpulan calon STPM bakal menduduki format STPM yang berlainan. Satu kumpulan (6 Atas) menduduki peperiksaan STPM format lama, manakala satu kumpulan lagi (6 Rendah) menduduki peperiksaan STPM format baharu berdasarkan sistem semester.

Berdasarkan data Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) bilangan calon kertas Ekonomi STPM menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, iaitu:

        2006:   27,445 orang calon;

        2008:   19,089 orang calon;

        2009:    17,124 orang calon.

Arah aliran menurun itu mungkin sekali disebabkan pengenalan lebih banyak mata pelajaran seperti Pengajian Perniagaan, Pongkomputeran dan Kesusasteraan Melayu. Hanya kertas Pengajian Am sahaja yang diwajibkan, manakala Muet diambil oleh hampir semua calon STPM sebagai syarat pengijazahan universiti tempatan, iaitu minimum Band 3.

Kertas Ekonomi telah melalui beberapa kali perubahan format. Sebelum tahun 2002, terdapat tiga kertas yang perlu diambil, iaitu Mikroekonomi, Makroekonomi dan Statistik. Selepas itu, kertas Statistik dimansuhkan, dan diserap ke dalam kertas Mikro dan Makro dalam bahagian Kuantitatif. Bahagian Aneka Pilihan yang disekalikan dengan bahagian esei dan kuantitatif sebenarnya boleh digunakan sebagai rujukan silang jika calon bijak memanfaatkannya.

Dari segi peratusan, pencapaian calon kertas Ekonomi mencatat peningkatan dari tahun ke tahun:

        Tahun         A        A-        B+        B         B-        C+        C        C-        D+        D          F        

         2009      5.33     4.72     6.56      8.36    9.97    10.81    11.79   6.75    7.93     6.89     20.89

         2008      4.47     4.23     5.72      7.32    9.78    10.91    12.34   7.38    7.68     7.57     22.55

         2006      3.69     4.00     5.43      7.24    8.91     10.22    12.35   7.89   8.98     7.40     23.89

Jelas bahawa peratusan calon cemerlang (A, A-) dan lulus penuh (B+, B, B-, C+, C) meningkat dari tahun ke tahun, manakala peratus calon lulus sebahagian (C-, D+, kecuali D) menunjukkan penurunan. Peratusan gagal F juga memperlihatkan penurunan yang berterusan. Kesimpulannya, apabila bilangan calon menurun, peratusan cemerlang dan lulus penuh meningkat, sedangkan peratusan lulus sebahagian (subsidiari) dan gagal menurun.

Analisis berdasarkan bilangan calon mungkin membawa cerita yang berbeza sedikit. Kita beri tumpuan kepada gred cemerlang dan lulus penuh. Kumpulan inilah yang bakal bersaing merebut tempat di universiti.

       Tahun                 A               A-               B+               B               B-               C+               C

       2009                 913            808           1,123           1,432         1,707           1,851          2,019

       2008                 853            807           1,092           1,397         1,867           2,083          2,356

       2006               1,012         1,098          1,490           1,987         2,445           2,805          3,389

Tidak semua calon yang mendapat gred A akan memilih kursus Ekonomi di universiti. Banyak juga yang beralih mengikuti jurusan undang-undang, pengurusan perniagaan dan pengajian antarabangsa. Namun, pengetahuan dalam bidang ekonomi akan memberi kelebihan, justeru beberapa kursus yang berkaitan dengan ekonomi akan ditawarkan sebagai sebahagian syarat pengijazahan di fakulti yang berkenaan.

Jika dibandingkan dengan era 1980-an dan 1990-an, nisbah calon yang kandas telah jauh berkurangan. Calon yang mendapat gred F hanya berlegar di sekitar 20 peratus (2009: 20.89; 2008: 22.55; 2006: 23.89). Demikian juga calon yang lulus sebahagian: 21.57% (2009); 22.63% (2008); 24.27% (2006).

Perubahan format kertas telah banyak membantu dalam peningkatan berkenaan. Item soalan lebih jelas dan langsung. Soalan-soalan kabur boleh dikatakan tidak ada lagi.

Kelemahan calon masih berkisar terhadap bahagian esei, iaitu sukar mengaplikasikan prinsip dan teori ekonomi dalam jawapan. Sebahagian calon cenderung menulis pendapat sendiri seolah-olah sedang menulis esei bebas. Sepatutnya calon harus mengenal pasti tugasan soalan, menyenaraikan isi yang relevan (konsep, andaian, analisis) berpandukan peruntukan markah dan peruntukan masa.

Selain itu, semua guru yang mengajar mata pelajaran ekonomi memiliki ijazah dalam bidang yang sama. Ketika penulis blog (PB) belajar dahulu, guru ekonomi berkelulusan sarjana muda sastera dan hanya mengambil kursus ekonomi pada tahun pertama di universiti. Namun, kegigihan mereka tetap dihargai justeru merekalah yang merintis jalan ke arah kecemerlangan yang ada pada hari ini...

No comments: