SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Sunday, October 9, 2011

RINGKASAN RUBRIK PEMARKAHAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINGKATAN 6 (PRE-UNIVERSITY RESEARCH MARKING GRADE)


SMK ST MICHAEL, IPOH
UNIT PENYELIDIKAN PRAUNIVERSITI
PERATURAN PENILAIAN LAPORAN PENYELIDIKAN


Penilaian dilakukan secara impression

Pemeringkatan gred kerja penyelidik dan skor markah berdasarkan jadual di bawah:

Kategori
Skor
Ciri Laporan
NotaCemerlang

(25 – 30)
A
(28 – 30)

A-
(25 – 27)

Mematuhi format laporan penyelidikan selengkapnya:
-  abstrak / ringkasan / sinopsis
-  tajuk antara 10 -12 patah perkataan
-  penyataan masalah penyelidikan jelas
-  objektif / soalan penyelidikan dicatatkan
-  tinjauan bacaan (literature review) sejajar dengan
   masalah penyelidikan
-  sampel responden dinyatakan
-  persembahan jadual / carta mencukupi
-  terdapat perbincangan dapatan penyelidikan
-  menyatakan implikasi dan cadangan

Mematuhi etika penyelidikan
-  ketanpanamaan (anonymity)
-  menyatakan sumber rujukan / bibliografi
-  laras bahasa yang jelas

Terdapat kesejajaran (alignment) dari awal hingga akhir laporan

Baik

(16 – 24)

B+
(22 -24)

B
(19-21)

B-
(16 – 18)Masih mematuhi format laporan penyelidikan di atas


Masih mematuhi etika penyelidikan


Kesejajaran antara setiap bahagian laporan masih ada


Sederhana

(10 – 18)


C+
(13 – 15)

C
(10 – 12)Format / persembahan laporan kurang mantap

Etika penyelidikan tidak dipatuhi sepenuhnya

Kurang kesejajaran / kaitan antara bahagian laporan kurang jelas

©  unit penyelidikan pengajian tingkatan enam, smk st michael, ipoh

No comments: