SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, July 22, 2010

KONGSI AYAT DI BERCHAM (SYNTAX DISCOURSE AT SMK BERCHAM)

Bercham, Khamis: 22 Julai 2010 / 10 Syaaban 1431

Soalan paling banyak ditanya oleh pelajar ketika mana-mana perbincangan atau seminar yang berkaitan dengan bahasa ialah tentang penulisan ayat. Sebenarnya proses menulis tidak semudah bercakap. Pemidato yang hebat pun belum tentu dapat menghasilkan penulisan yang baik.
Isu yang sama dibincangkan di SMK Bercham. Penulis blog (PB) diberi kepercayaan sebagai pemudah cara perbincangan. Program wacana itu membabitkan kira-kira 100 orang pelajar yang dipilih secara khusus. Selama satu jam setengah PB berpeluang untuk bertukar-tukar fikiran dengan pelajar yang bijak-bijak belaka.
Penganjur telah memilih makmal bahasa bagi mewujudkan suasana yang bercirikan percambahan ilmu. Makmal bahasa ini mengingatkan PB terhadap pembelajaran bahasa Inggeris semasa di UKM menggunakan peralatan audio visual yang hampir sama. Alangkah baiknya jika semua sekolah memiliki kemudahan pembelajaran bahasa secanggih ini.
Perbincangan dimulai dengan analisis ayat paling asas, iaitu binaan subjek dan predikat.Selain itu, aspek semantik, iaitu kemunasabahan idea (masuk akal) dalam sesuatu ayat juga diberi perhatian. Pelajar SMK Bercham juga akur bahawa mereka harus bertutur dan menulis ayat yang relevan dengan tugasan supaya tidak berlaku pembaziran.
Seorang pelajar telah melontarkan kemusykilan tentang maksud huraikan, jelaskan dan terangkan dalam sesuatu tugasan. Soalan tersebut sangat baik justeru banyak yang berpendapat bahawa sesuatu huraian, penerangan dan penjelasan perlu dibuat secara panjang lebar dalam beberapa ayat. Benarkah begitu?
Hakikatnya huraian, penerangan atau penjelasan boleh dibuat dalam satu ayat bersekali. Asal sahaja maklumat tambahan selain subjek dan predikat, frasa penerang berkenaan sudah dikira sebagai huraian, penerangan atau penjelasan. Pendek kata, panjang pendek ayat tidak pernah menjadi isunya.
Contoh ayat: Saya akan menjaga disiplin diri supaya dihormati orang. Perkataan yang berhuruf tebal ialah huraian, penerangan atau penjelasan. Mereka yang masih berasa was-was tentang perkara itu hendaklah kembali kepada konsep ayat dalam teori sintaksis...

No comments: