SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, July 28, 2010

PENTADBIRAN INSTRUMEN PENYELIDIKAN (ADMINISTRATION OF RESEARCH INSTRUMENT)

Seseorang penyelidik akan melakukan kesilapan jika menyangka bahawa penyediaan instrumen yang baik sahaja sudah boleh menjamin kejayaan proses mengutip data bagi menjawab soalan penyelidikan yang ditetapkan. Instrumen terbaik sekalipun hanya menghasilkan data yang tidak berguna jika ditadbirkan secara salah, atau ditadbirkan dalam situasi yang tidak memberangsangkan seperti persekitaran yang bising, atau keadaan diri sampel yang penat atau sambil lewa. Selain itu, jika sampel responden yang dipilih tidak menyukai si penyelidik, atau penyelidik tidak dialu-alukan, maka proses pentadbiran instrumen akan terjejas.

Maka, antara pertimbangan yang perlu dibuat sebelum mentadbir instrumen penyelidikan, beberapa perkara perlu diambil kira. Antara lain ialah:

1   Lokasi pentadbiran

2   Waktu melaksanakan pentadbiran

3   Kekerapan melaksanakan pentadbiran

Dalam proses memuktamadkan perkara yang dinyatakan di atas, penyelidik hendaklah berpegang kepada prinsip, iaitu apa-apa sahaja instrumen yang ditadbirkan mestilah membolehkan kutipan data dilakukan. Data yang dikutip pula boleh digunakan untuk menjawab soalan penyelidikan yang ditetapkan. Akhirnya, penyelidik dapat membuat satu kesimpulan yang tepat dan saranan yang berpandukan data emperik terhadap populasi yang diselidiki.

Penyelidik hendaklah seboleh mungkin memastikan bahawa sampel responden akan memberi tumpuan terhadap instrumen yang ditadbirkan. Jangan biarkan maklum balas responden dipengaruhi oleh penampilan diri penyelidik hingga mengatasi item-item instrumen yang berada di tangan mereka. Tunjukkan bahawa kerjasama sampel responden sangat dihargai dan penting.

Dalam kes pentadbiran instrumen ke atas semua sampel responden yang dikumpulkan secara serentak pada masa masa dan tempat yang sama, penyelidik hendaklah memastikan bahawa tiada pakatan maklum balas dilakukan. Penyelidik perlu memohon supaya maklum balas terhadap semua item dilakukan secara individu semata-mata. Jika keadaan sebaliknya berlaku, kesahan (validity) instrumen akan menjadi pudar.


Panduan Aktiviti

SMK ST MICHAEL, IPOH
PENYELIDIKAN TINGKATAN ENAM
PENTADBIRAN INSTRUMEN SOAL SELIDIK


Tarikh:  3 Ogos 2010 / 21 Syaaban 1431  (Selasa)
Masa  :  1.20 – 2.40 petang
Tempat:   Kelas masing-masing


Bil / Aktiviti

Masa
Catatan
1    Ambil kehadiran

1.20
Isi dalam senarai nama dalam fail
2    Semakan instrumen soal selidik
       a)  Item soalan cukup:  15 – 20
       b)  Ruang pilihan jawapan jelas
       c)  Perlindungan identiti (anonymity) sampel responden dijamin
       c)  Salinan cukup:  minimum 25 set
       d)  Tatacara pentadbiran dan etika dipatuhi
             -  ingatkan penyelidik bahawa setiap set yang dikembalikan
                perlu dilabel dengan kod siri tertentu untuk analisis data
      e)  Ingatkan penyelidik bahawa hanya kaedah tinjauan soal
            selidik ditadbirkan kepada sejumlah sampel bukan rawak
            bertujuan, dan dilakukan serentak. Maka, kadar kembalian
            mestilah 100%.
       f)  Penyelidik yang masih belum menyediakan instrumen
            hendaklah berbuat demikian sekarang.  Pastikan bahawa
            proses prentadbiran soal selidik diselesaikan sebelum Isnin
            hadapan (9/8)

1.20
Semakan meja ke meja

Rujuk nota kuliah
3    Giliran pentadbiran ditetapkan:
       setiap pasangan penyelidik diberi masa 5 minit sahaja

1.25
terangkan tatacara mengedar set
soal selidik à kembalian 100%
4    Pentadbiran dimulakan (contoh 12 pasangan @ 5 minit)

1.30
Jika tidak sempat ditadbir, beri set soal selidik kepada 25 – 30 sampel responden; lengkapkan di rumah.
Kutip balik esok (4/8)

5    Ingatkan penyelidik bahawa semua jawapan sampel perlu
       dikekalkan seadanya, tanpa pindaan penyelidik

2.30

6    Maklumkan persediaan minggu hadapan: analisis data7    Penyelidik digalakkan menyediakan taburan kekerapan jawapan
      sampel responden (data mentah) di rumah


Tunjukkan cara membina jadual kekerapan / frekuensi
////   =  5 kali

8    Analisis lengkap dalam aktiviti seterusnya (10.8.2010)
      Bawa semua set soal selidik dan data mentah minggu hadapan
©  azhar bin mohd rodzi, m.ed (distinction) (malaya)

bersambung...

No comments: