SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Wednesday, July 7, 2010

PENYELIDIK MUDA SMI MEMULAKAN PROSES MENULIS (MICHAELIAN YOUNG RESEARCHER SUCCESSFULLY HANDED OVER PROPOSAL)

Dalam kesibukan mengharungi cabaran akademik pengajian prauniversiti, di samping memenuhi peranan lain sebagai pemimpin organisasi pelajar, sebagai remaja, sebagai anak dan cucu, sebagai pengguna pelbagai perkhidmatan, sebagai petugas sukarela, sebagai penonton Piala Dunia, sebagai penganut agama yang taat, dan sesenarai panjang "sebagai..." lagi, pelajar tingkatan 6 Rendah, SMK St Michael, Ipoh (SMI) telah mengalami transformasi cara berfikir dan bertindak, apabila memulakan proses penyelidikan sejak tiga minggu yang lalu. Kini, hanya berbaki 11 minggu lagi untuk menyiapkan laporan penyelidikan, iaitu bersamaan tempoh satu semester penuh pengajian di universiti. Sungguh menakjubkan bahawa dalam jangka masa yang begitu singkat mula diperkenalkan dengan tatacara penyelidikan, sambil terus mereka bentuk, membuat pembentangan kolokium, dan menyiapkan laporan yang lengkap.
Pelajar ijazah sarjana muda hanya menyiapkan kertas projek penyelidikan pada semester akhir pengajian. Pelajar sarjana (master's) yang mengikut mod kursus akan menyediakan bahan bab 1 hingga bab 3 sekurang-kurangnya dalam jumlah 27 jam kredit kuliah yang memakan masa minimum setahun. Pelajar yang memilih mod disertasi (sarjana) dan tesis (Ph.D) akan mengambil masa 2 - 4 tahun bagi melaksanakan penyelidikan.

Nampaknya pelajar prauniversiti SMI melakukan sesuatu yang luar biasa. Pendedahan terhadap proses penyelidikan walaupun dalam bentuk yang paling asas akan menjadikan pelajar SMI beberapa langkah di hadapan berbanding dengan pelajar yang tidak berkesempatan menerima pendedahan awal. Mereka tidak akan terpinga-pinga dengan istilah, susunan dan tatacara penyelidikan di peringkat pengajian tinggi kelak.

Berdasarkan maklum balas dan semakan draf cadangan penyelidikan pelajar prauniversiti SMI setakat ini, didapati objektif untuk memberi pendedahan tentang proses melaksanakan penyelidikan telah tercapai. Paling tidak mereka telah berani mengemukakan tajuk, pernyataan masalah kajian, pemboleh ubah dan mengenal pasti sampel yang boleh digeneralisasikan kepada populasi, dan seterusnya kepada dunia luar. Memang benar bahawa beberapa penambahbaikan perlu dilakukan, tetapi titik tolak penyelidikan telah pun digerakkan.

Selepas ini, penyelidik muda SMI bakal memberi sebab atau menyatakan kepentingan penyelidikan yang dilaksanakan sebelum menulis dua objektif penyelidikan, serta dua soalan penyelidikan. Walaupun kelihatan ringkas, pelajar akan dibimbing supaya berjaya menulis ketiga-tiga komponen yang dinyatakan itu dengan tepat, jelas dan mudah difahami. Kesejajaran antara semua huraian hendaklah sentiasa dititikberatkan...

2 comments:

Peter Khiew said...

Excellent and interesting blog. More and more articles are being reported about SMI. A very useful platform for students, parents, old boys and even the public. It surely takes plenty of efforts and initiative to produce these up-to-date articles. A truly wonderful job.

sahabat blogger SMI said...

Thanks Mr Peter Khiew for the remarks. Actually you are the one SMI's reference blogger... our sifu!