SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Tuesday, June 21, 2011

NILAI TAMBAH PENYELIDIKAN TINGKATAN 6 (SURVEY ITEMS FOR PRE-UNIVERSITY YOUNG RESEARCHER)


SMK ST MICHAEL, IPOH
UNIT PENYELIDIKAN
PENGAJIAN TINGKATAN 6


Jawab semua soalan.
Bulatkan pilihan jawapan anda.

Bahagian 1

1   Jantina:        A   Lelaki     B   Perempuan

2   Tingkatan:     LSS5       LSA1     LSA2      LSA3


 Bahagian 2

3   Saya memilih tingkatan 6 kerana       A   minat    B   kehendak ibu bapa    C   tiada tawaran lain    D   tidak pasti

4   Saya memilih SMK St Michael Ipoh kerana    A   sekolah lama saya    B   tawaran kementerian    C   cerita kawan

5   Saya yakin pengajian tingkatan 6 akan membantu saya memasuki universiti    A  setuju   B kurang setuju   C  tidak pasti


Bahagian 3

6   Saya sudah biasa menyiapkan folio kerja kursus semasa tingkatan 1 – 5    A   setuju     B   tidak setuju    C   tidak pasti

7   Saya berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses penyelidikan   A   setuju    B   tidak setuju    C   tidak pasti

8   Pelajar tingkatan 6 wajar menerima pendedahan tentang proses penyelidikan   A setuju   B tidak setuju    C  tidak pasti

9   Saya berasa tertekan apabila perlu melaksanakan penyelidikan     A   setuju    B   tidak setuju    C   tidak pasti

10   Saya sanggup melaksanakan proses penyelidikan secara suka rela   A   setuju    B   tidak setuju    C   tidak pasti


Bahagian 4

11  Penyelidikan meningkatkan imej pelajar prauniversiti      A   setuju    B   tidak setuju    C   tidak pasti

12  Penyelidikan bertujuan meningkatkan nilai sesuatu hujah    A   setuju    B   tidak setuju    C   tidak pasti

13  Seseorang penyelidik hendaklah mengenal pasti masalah yang hendak dikaji   A  setuju   B  tidak setuju   C  tidak pasti

14   Objektif penyelidikan mestilah dalam bentuk ayat penyata   A   setuju    B   tidak setuju    C   tidak pasti

15  Penyelidikan tinjauan soal selidik sampel bukan rawak bertujuan menjadi pilihan saya  A  setuju   B  tidak setuju  C  tidak pasti

16  Proses instrumentasi mesti sejajar dengan tinjauan bacaan    A   setuju    B   tidak setuju    C   tidak pasti

17  Penyelidikan pelajar tingkatan 6 memberi faedah kepada sekolah   A   setuju    B   tidak setuju    C   tidak pasti

No comments: