SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Sunday, October 28, 2012

NOTA EKSPRES MIKROEKONOMI BAB PENGENALAN (LAST MINUTES PREPARATION FOR MODULAR CANDIDATES)

Bab 1:  Pengenalan

a)  Definisi ilmu ekonomi berkisar kepada kajian tentang peruntukan sumber yang terhad bagi memenuhi 
     kehendak yang tidak terhad dngan cara yang paling cekap.

b)  Sumber merujuk kepada faktor pengeluaran, iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan.

c)  Bayaran / ganjaran / pendapatan faktor ialah upah, sewa, bunga dan untung bagi setiap satunya.

d)  Buruh menyumbang terhadap proses pengeluaran menerusi tenaga fizikal dan mental. Mobiliti lebih 
     mudah bagi buruh mahir.

e)  Tanah merujuk sumber alam / anugerah Tuhan. Penawaran tanah tetap / kekal, serta tiada mobiliti fizikal.

f)   Modal meliputi wang, jentera, peralatan dan bahan mentah bagi meningkatkan pendapatan masa hadapan

g)  Usahawan menggabungkan semua faktor untuk menjayakan pengeluaran barang dan perkhidmatan. Usahawan menanggung risiko.

h)  Teknologi ialah pemangkin bagi meningkatkan kecekapan / mengurangkan kos supaya daya pengeluaran lebih tinggi.

i)  Kehendak ialah keinginan untuk memperoleh barang dan perkhidmatan. Pola kehendak bergantung kepada pendapatan masyarakat.

j)  Barang ialah benda fizikal yang nampak, manakala perkhidmatan ialah keluaran / output bukan barang

k)  Kategori barang (percuma, ekonomi, awam. persendirian) tertakluk kepada penawaran, kos lepas, harga dan pengecualian

l)  Status barang modal, barang perantaraan dan barang akhir bergantung kepada penggunaan sama ada sebagai input atau barang siap

m)  Kekurangan merujuk kepada sumber yang terhad untuk penggunaan yang cekap / tiada pembaziran.

n)  Pilihan

o)  Kos lepas

p)  Masalah asas ekonomi

q)  Keluk Kemungkinan pengeluaran (KKP)

r)  KKP malar

s)  KKP cembung

t)  Perubahan KKP

u)  Sistem ekonomi pasaran bebas

v)  Sistem ekonomi perancangan

w)  Sistem ekonomi campuran

x)  Sistem ekonomi Islam

y)  Penyelesaian masalah asas dalam sistem pasaran

z)  Keperluan campur tangan kerajaan

No comments: