SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Friday, October 19, 2012

PENGALAMAN SEBAGAI JURUAUDIT (EVALUATION OF CERTAINTY)

Kini, setelah pembentangan usul belanjawan negara oleh menteri kewangan, laporan ketua audit negara pula mendapat perhatian serius ahli politik, pakar ekonomi dan rakyat jelata. Berdasarkan latar belakang pendidikan masing-masing, pelbagai versi pendapat dan ulasan yang dikeluarkan. Proses audit kewangan negara ialah suatu penilaian terhadap pematuhan tatacara kewangan yang amanah, berhemah, tadbir urus yang cekap, telus dan tidak berlaku sebarang bentuk penyelewengan.

Semua organisasi yang berdaftar melaksanakan proses audit secara dalaman dan juga oleh firma audit yang berlesen. Bagi jabatan kerajaan, termasuk sekolah, proses audit dilakukan secara berkala mengikut keperluan. Namun, hal yang pasti ialah audit wajib yang dibuat secara tahunan.

Prinsip tanggungjawab dalam organisasi pada akhirnya akan terpikul di bahu ketua organisasi berkenaan. Andai kata, pertanyaan audit tidak dapat dijawab dengan memuaskan, ketua organisasi mungkin akan dikenakan siasatan lanjut, atau paling minimum ialah tindakan tatatertib dalam bentuk denda (surcaj) kewangan berdasarkan amaun tertentu. Ketua organisasi sebagai superior wajib membimbing subordinat organisasi, iaitu pegawai dan kakitangan organisasi dalam hal-ehwal kewangan, tetapi jika masih berlaku kesilapan, beban tanggungjawab tetap ditujukan kepadanya.

Tidak semua teguran audit menjurus kepada isu salah laku atau pecah amanah dalam organisasi. Sebaliknya, dari sudut yang positif, teguran audit ialah bagi menambah baik pematuhan tatacara kewangan organisasi. Misalnya, sistem rekod buku tunai, panjar wang runcit, kunci kira-kira dan segala akaun yang lain mungkin tercicir maklumat atau tersilap tempat.

Di sekolah, pengetua dan guru besar sering mengingatkan para guru supaya mematuhi semua tatacara pembelian harta modal, inventori dan stok yang bermula dengan nota minta, borang pesanan, baucar, invois dan resit rasmi. Maklumat murid dalam buku daftar kehadiran (register) dianggap sangat mustahak sebagai rekod retan sekolah yang rasmi bagi memperoleh geran atau waran peruntukan kewangan per kapita murid dan hitungan pemberian kerajaan yang lain.

Selain guru, murid sekolah juga didedahkan dengan prinsip audit kewangan organisasi menerusi pertubuhan kepimpinan murid dan juga segala persatuan, kelab, unit pakaian seragam dan permainan. Walaupun amaun kewangan yang terbabit sangat sedikit, atau tiada langsung, sekurang-kurangnya murid pernah diberitahu tentang perkataan juruaudit dan tanggungjawab organisasi untuk menjaga kepercayaan anggota organisasi dan pihak sekolah. Tahap kesedaran awal telah diaktifkan dalam kalangan murid supaya tidak mengambil mudah tentang tatacara kewangan, khususnya apabila membabitkan kepentingan sesebuah organisasi.

Penulis blog (PB) pernah menerima lantikan selaku juruaudit dalaman sebuah koperasi sekolah. PB telah menerima jemputan kursus audit oleh Jabatan Koperasi Malaysia di sebuah pusat latihan di bandar raya Ipoh. Kursus separuh hari ini telah memberi keyakinan yang tinggi kepada peserta untuk melaksanakan tugas audit dalaman koperasi sekolah dengan adil dan jujur. Konsep audit bersyarat juga dijelaskan dengan panjang lebar.

Apabila tiba waktunya melaksanakan proses audit sebenar, PB dan seorang lagi guru dengan cepat dapat mengesan butiran yang tertinggal kerana angka berkenaan dicatat dengan pensil. Pertanyaan audit yang diajukan menerusi satu borang khas disambut dengan wajah yang agak kelat oleh bendahari koperasi. Bukanlah bendahari koperasi sekolah tidak mengaku kesilapan itu, tetapi dia mungkin kaget bahawa pelaksanaan audit dalaman sahaja sudah mewujudkan keperluan supaya sentiasa cermat dalam catatan kewangan walaupun sudah memiliki ijazah perakaunan...

No comments: