SELAMAT BERSEDIA: UPSR, PMR, SPM, STPM, DOA BUAT KALIAN MOGA CEMERLANG!!!

Mulakan dengan basmalah dan doa, bertenang dan fokus kepada tugasan soalan...

BERITA SMK ST MICHAEL, IPOH DAN ISU SEMASA

Sila klik pautan di bawah:
cikguazhar2.blogspot.com

Followers

Search This Blog

Thursday, December 15, 2011

TENTATIF JADUAL MATRIKS GAJI SBPA (THE WAITING SALARY TABLE)

Berikut ialah petikan (jangkaan) jadual gaji baharu SBPA berdasarkan taklimat JPN Pulau Pinang.


Sifir pemindahan mata gaji:

Gaji SSM terakhir + 1 kenaikan SSM ==>  pindah ke mata gaji berhampiran  +  1 kenaikan SBPA

(kenaikan gaji tahunan SBPA: DG1-1 = RM225, DG1-2 = RM250, DG1-4 = RM270, DG1-5 = RM290, DG6 = RM320;

DG2-1 = RM145, DG2-2 = RM155, DG2-3 = RM165, DG2-5 = RM195)


DG1-1

T1      T2      T3     T4    T5     T6    T7     T8     T9   T10    T11  T12   T13   T14   T15   T16  T17  T18 
1925 2150 2375 2600 2825 3050 3275 3500 3725 3950 4175 4400 4625 4850 5075 5300 5530 5760 
T19   T20
5990 6220

DG1-2

T1       T2     T3     T4    T5    T6      T7   T8      T9    T10   T11   T12   T13   T14  T15  T16   T17   T18
2985 3235 3485 3735 3985 4235 4485 4735 4985 5235 5485 5735 5985 6235 6485 6735 6985 7235

DG1-4

T1       T2    T3     T4     T5     T6    T7     T8     T9    T10    11    T12   T13   T14  T15   T16   T17
4390 4660 4930 5200 5470 5740 6010 6280 6550 6820 7090 7360 7630 7900 8170 8440 8710

DG1-5

T1      T2     T3     T4     T5    T6      T7    T8     T9     T10  T11   T12  T13   T14   T15    T16
5260 5550 5840 6130 6420 6710 7000 7290 7580 7870 8160  8450  8740  9030  9320   9610

DG2-1

 T1    T2      T3     T4    T5    T6     T7     T8    T9     T10  T11   T12   T13  T14   T15   T16    T17      T18
1560 1705 1850 1995 2140 2285 2430 2575 2720 2865 3010 3155 3300 3445 3590 3735 3885    4035 
T19     T20
4185   4335DG2-2


T1       T2       T3      T4      T5     T6        T7    T8       T9     T10     T11   T12    T13    T14    T15
2710 2865 3020 3175 3330 3485 3640 3795 3950 4105 4260 4415 4570 4725 4880

DG2-3DD
DG2G2-3
T1       T2       T3      T4      T5      T6       T7     T8      T9      T10     T11   T12    T13    T14   T15
3060 3225 3390 3555 3720 3885 4050 4215 4380 4545 4710 4875 5040 5205 5370

DG2-5
DG2-5
T1        T2      T3     T4       T5      T6      T7      T8      T9     T10     T11   T12    T13    T14    T15
3200 3395 3590 3785 3980 4175 4370 4565 4760 4955 5150 5345 5540 5735 5930bakal dikemas kini, insya-Allah...

No comments: